Ftp
Digital, skylt, signage, skärm, info, intern, IP-klassad

Boliden Mineral

Sedan våren 2010 kan de anställda på Bolidens Rönnskärsverk följa arbetsmoment relaterade till ordning och reda via 21 digitala informationsskärmar utspridda i smältverket. De specialtillverkade modulerna konstrueras och produceras av Zone Systems för att klara tuffare inom- och utomhusmiljöer. Lösningen är patenterad av Zone Systems och är klassad för IP 55, vilket bland annat innebär att de har hög tålighet mot vatten och damm. Dessutom klarar de mycket längre drift än en vanlig LCD-skärm. Med andra ord är de väl anpassade till dygnet runt-arbete i smältverkets krävande miljö.

Stig Larsson, avdelningschef vid Rönnskärsverken, är belåten med hur informationssystemet fungerat hittills:
- Det här är en del i vårt arbete med LEAN-konceptet. Genom att ersätta uppklistrade lappar med information via de här skärmarna skapar vi ordning och reda och effektiviserar arbetet.

Modulerna är klassade för standarden IP 55, vilket bland annat innebär att de har hög tålighet mot vatten och damm. Dessutom klarar skärmarna längre drift än en vanlig LCD-skärm. Med andra ord är de väl anpassade till dygnet runt-arbete i Rönnskärs smältverk.

Uppdatering av informationen som visas på skärmarna görs via de datorer som är uppkopplade mot nätverket som Zone Systems installerat skärmarna i.
 - Mjukvaran är faktiskt enklare att hantera än våra system för löner och tid, varje avdelning har någon som utan problem kan sköta all uppdatering av innehåll.
Enligt Stig Larsson var skärmarnas viktigaste uppgift dock inte att skapa ordning och reda. Ännu mer betydelsefullt är att de fångar intresse och skapar engagemang både från medarbetare och besökare.

- Det är givetvis avgörande att alla medarbetare enkelt kan tillgodogöra sig rätt information. Men det är även viktigt för oss att skapa uppmärksamhet kring själva sättet att sprida information på arbetsplatsen, särskilt vid besök utifrån. Vi har redan fått positiva reaktioner både från andra företag och från andra delar i koncernen.