Ftp
Trafikram, bussram, Stockholm, lokaltrafik, SL, skylt

Clear Chanel

Clear Channel är ett av Sveriges ledande medieförsäljningsbolag, sedan 1998 ägt av den amerikanska koncernen Clear Channel Communications Inc.

Zone Systems har under många år haft förmånen att få leverera olika typer av reklamhållare åt Clear Channel, allt från fordonsramar till större ljusskyltar.