Ftp
Menyer, poster, signage, print, skylt, layout

Scan

Zone Systems har ett långt samarbete med Scan och levererar idag båder skyltprodukter och tjänster till Scans gatukök.

 

Kampanj för fotbolls-EM 2012

Scan blickar nu tillbaks på sin stora sommarkampanj och utvärderingen visar på en väldigt lyckad och uppskattad satsning.

- Vårt koncept byggdes på att varje mål Sverige gjorde i fotbolls-EM resulterade i billigare hamburgermål för våra konsumenter. Vi hade idén klar men bad Zone Systems att hjälpa oss med detaljerna runt kampanjen för att kunna genomföra och lansera den på ett effektivt sätt, berättar Henric Rondahl, ansvarig fastfood hos Scan.

För att nå ut i hela vårt avlånga land så utformade och producerade Zone Systems både klassiska affischer, digitala menyer och rikstäckande annonsering.

- Att logistiken runt detta klaffade är till stor del Zone Systems förtjänst. En helhetsleverantör som kan sköta all skyltning underlättar och det är enkelt när man inte behöver blanda in alltför många ”kockar”, avslutar Henric.