Ftp
Billboard, ECO, miljövänlig, trä, ben, stortavla, ram

Skellefteå Airport

Skellefteå Airport är en i raden av kunder som satsar på miljövänliga skyltlösningar i limträ.
Flygplatsen i Skellefteå har närmare 300 000 resenärer per år.
– Vi är en av de snabbast växande flygplatserna i landet just nu. De nya reklamskyltarna kommer därför att bli en bra marknadsföringskanal. Valet av material ligger helt rätt i tiden och matchar Skellefteå Airports profil.
– Det är viktigt att den lokala flygplatsen, som är så betydelsefull för hela bygden, speglar de innovativa företagen i regionen säger VD:n Robert Lindberg.

Den stora fördelen med limträ är att det är ett miljövänligare material jämfört med klassiska skyltmaterial som stål och aluminium.
Limträ är dessutom hållbart, både konstruktionsmässigt och när det gäller miljöpåverkan. Det har en livslängd på 20 år och materialet är enkelt att återvinna.
Trä är ett av få byggmaterial som är klimatneutralt. Materialet förbrukar nämligen mindre energi i produktion, transport och slutlig bearbetning än andra jämförbara byggmaterial.
Materialet binder också mer koldioxid än det släpper ut under sin livscykel.

– Skyltlösningar i limträ möjliggör smäckra lösningar som ger våra produkter helt nya dimensioner designmässigt, säger Zone Systems VD Anders Karlsson.