Ftp
Special, skylt, ljuslåda, pelare, Expedit retail

Expedit Retail AB / Systembolaget

Våra ljuslådor kan produceras i kundunika format och enkelt integreras i våra kunders befintliga inredning. På vägg, i fönster eller i fristående kampanjzoner möjliggörs mörka zoner att synas på ett nytt sätt.

Detta har Expedit Retail Solution tagit fasta på och investerar fortlöpande i vår ljuslåda i formatet 925 x 2285 mm i Systembolagets butiker.

Våra ljuslådor kan även utrustas med energisnål LED-belysning istället för traditionella lysrör –
valet ligger i kundens händer.