Ftp
Miljövänlig, skyltning, design, hållbar, miljöarbete

Miljöpolicy

Vi kombinerar offensivt miljöarbete i verksamheten med en produktutveckling som strävar efter att skapa råvaruoptimerade lösningar som främjar miljövänlig och energisnål användning hos kunden. Allt för att minimera vår och våra kunders negativa miljöpåverkan.

För att uppnå detta ska vi:
•    Självklart leva efter gällande lagar och förordningar.
•    Sträva efter att minska och förebygga föroreningar.
•    Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
•    Säkerhetsställa att omsorg om miljön genomsyrar samtliga anställda i deras dagliga arbete.
•    Vid inköp göra aktiva val och väga in miljöprestanda i vår bedömning av leverantörer.
•    Vid produktutveckling ta hänsyn till miljöfrågorna, tänka råvaruoptimerande och sträva efter att välja rätt material.
•    Utveckla ett samspel med kunder i miljöfrågor och därmed nå större effekt i miljöarbetet.
•    Följa företagets mål och handlingsplaner beskrivna i affärsplanen.

 

Design för en hållbar framtid
Användningsfasen är oftast den mest miljöpåverkande fasen på grund av produkternas energianvändning. Det här försöker våra designers och konstruktörer påverka på många sätt. Vi försöker ständigt att utmana oss själva när vi konstruerar nya produkter. Genom att exempelvis byta ut material mot mer miljövänliga, nedbrytbara alternativ, och konstruera produkten så att energiförbrukningen minimeras.

Miljöfrågorna är många och förslagen på lösningar skapar ofta intressanta diskussioner. Men framförallt många nya innovativa lösningar.