Ftp

Sekretesspolicy


Vi på Zone Systems respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra webbsidor och tar del av dess innehåll, produkter och tjänster. Vi vill kunna erbjuda en säker miljö för besökarna. Syftet med vår sekretesspolicy är att berätta om vilken typ av information som kan komma att samlas in om dig när du besöker vår webbplats, hur informationen kan användas, vilka som får ta del av den, hur du kan påverka vår användning av informationen och din möjlighet att rätta denna information. Vår policy tillåter dig att välja vilken typ av information du vill ge oss samt att kontrollera hur vi använder den. Vårt mål är att ge dig en tillfredsställande upplevelse när du besöker vår webbsida samtidigt som du kan skydda din integritet och veta var du vänder dig med ev frågor.

Insamling av information
Informationen samlas i första hand in för att göra det enklare och mer givande att använda vår webbplats och våra tjänster. Beroende på vilken tjänst du väljer, kan du bli ombedd att lämna information som namn, e-postadress eller information om vad du gillar och inte gillar. Du väljer själv om du vill svara på dessa frågor eller inte.

Vi samlar in två typer av information. Den första typen är anonym information. Till exempel kan vi samla information om hur många som besökt en viss sida en speciell dag, men utöver det är besökarna helt "anonyma" för oss.
Ibland ber vi om personlig information när du önskar använda en viss tjänst, t.ex. vår webbshop. Det kan till exempel vara namn, faktureringsadress, kreditkortsnummer mm. Den insamlade informationen kan komma att användas för att informera dig om ytterligare produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig. Vi kan också be att få veta vilka intressen du har, men det är ditt val om du vill svara. Hur mycket av din personliga information som du väljer att avslöja är helt upp till dig. Det enda sättet vi vet något om dig personligen om du ger det till oss, till exempel om du köper något från oss.

Lagring och sparande av personuppgifter
Personlig information sparas i en skyddad miljö där rimliga åtgärder vidtas för att förhindra obehörig användning eller spridande av den personliga informationen.
Informationen sparas endast så länge som krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Vi lagrar informationen i våra databaser som finns i Sverige.

Säkerhet
Vi strävar efter att skydda din personliga information med säkerhetsåtgärder anpassade till hur känslig informationen är. Vi använder branschstandard praxis. Även om "garanterad säkerhet" inte finns vare sig på eller utanför Internet så görs rimliga ansträngningar för att göra insamlingen och säkerheten för denna information i enlighet med vår sekretesspolicy och tillämpliga lagar och förordningar. På vår webbplats kan komma att användas en mängd olika säkerhetsåtgärder för att skydda personlig information om användarna både inom och utanför Systems Zone, inklusive användning av kryptering mekanismer (t.ex. Secure Socket Layers eller serviceabonnemang), lösenordsskydd och andra säkerhetsåtgärder för att hjälpa förhindra obehörig åtkomst till din personliga information.

Användning av anonym information
Vi samlar automatiskt anonym information för att övervaka användningen av vår webbplats t.ex. om antalet besökare och hur ofta de besöker oss. Denna kollektiva information hjälper oss i vårt förbättringsarbete så att vi kan erbjuda relevant information till så många användare som möjligt. Vi kan komma att publicera eller lämna informationen till andra personer.

Användning av personlig information
Vi kommer att använda den personliga information du har valt att ge oss för det ändamål som du tillhandahållit den och inte för något annat utan ditt medgivande. Vi kan vid tillfällen, använda denna information för att meddela dig om väsentliga förändringar av vår webbplats eller om speciella kampanjer som vi tror kan vara av intresse för dig. All information som vi samlar in från dig kommer att behandlas strikt konfidentiellt.

Utlämnande av information
Det finnas tillfällen då vi kanske måste få lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Ibland är det nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten du har begärt. Till exempel om du handlat i vår Webbshop så kommer vi att behöva lämna ut din personliga information till tredje part för att de ska fakturera och leverera dina produkter. Dock bara om det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket du avslöjas din personliga information. Utöver detta kommer vi inte att lämna ut personlig information som du ger oss, till exempel, namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till någon organisation eller person utanför Zone Systems om du inte ger ditt godkännande eller om vi tvingas göra så av en brottsbekämpande myndighet i samband med ett misstänkt brott.

Ingen försäljning av personlig information
Vi kommer aldrig att sälja eller ta emot betalning för att lämna ut din personliga information. Ytterst är du ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen av dina lösenord och/eller annan personlig information.

Tillgång och rättelse
Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att försäkra oss om att din personliga information är korrekt, relevanta och inte vilseledande.
När vi har samlat in information om dig kan den inte ändras av någon annan. Vi gör rimliga ansträngningar för att se till att information lagras på säkert sätt. Däremot kan du själv komma åt din information när som helst. Om du vill veta vilken information vi har om dig eller upptäcker att det finns fel i våra data så är du välkommen att kontakta vår Privacy Manager så korrigerar vi detta så snart som möjligt eller tar bort de personuppgifter vi har om dig om du så önskar.
Om du tycker att vi har brustit i vår sekretess eller vill diskutera eventuella frågor om vår sekretesspolicy så kan du också kontakta vår Privacy Manager. Detta gäller även ev. klagomål som rör integritetsfrågor på vår webbplats. Zone Systems tar inget ansvar för material eller länkar postade till vår Webbsida men vi kommer att undersöka alla klagomål.

Barn under 13
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 13 år. Om vi får kännedom om att vi ändå gjort detta utan föräldrars samtycke, kommer vi att ta bort den informationen från vår databas så snabbt som möjligt. Om du tror att vi kan ha samlat in information från barn under 13, vänligen kontakta oss på privacy@zone-systems.com

Cookies
Vi använder cookies för att bl.a. se om du besökt webbplatsen tidigare och för att hjälpa oss identifiera det innehåll som kan vara mest intressant för dig. Cookies kan berika din internetupplevelse genom att spara dina preferenser, t.ex. språkval när du besöker en viss webbplats.
Du kan välja att inaktivera eller selektivt stänga av våra cookies eller tredje parts cookies i din webbläsares inställningar . Att stänga av cookies kan påverka hur du kan interagera med vår webbplats samt andra webbplatser. Om du inte gör inställningar i din webbläsare utan bara väljer att tacka nej till cookies när du besöker vår webbsida så kommer en ny cookie att läggas till nästa gång du besöker en webbsida som använder cookies..

Vår Privacy Officer kan nås på tel 46 910 73 36 00, fax 46 910 73 36 01
eller via e-post: privacyofficer@zone-systems.com.

Zone Systems Sekretesspolicy
I vården av
Zone Systems AB
Hyvelgatan 15
SE-93.128 Skellefteå
Sverige