Ftp
soner, son, kundeflyt, utsalgssted, skiltløsing, budskape,

Zone Marketing™

Vi har utviklet Zone Marketing™, en metode som ser på kundeflyten på ett utvalgt utsalgssted, zone for zone. Gjennom denne metoden kan vi så velge den optimale skiltløsning  og budskap som både lokker og leder til kjøp.

Hvert skilt harmoniserer med de andre og skaper gjennom det en helhetsfølelse.