Ftp
zoner, produktplacering, styra, kundflöde,

Planera zoner

Erbjudandet bygger på vår erfarenhet av konsumenters beteende och vår förmåga att leda agerandet i rätt riktning. Hur vi kan bidra till att väcka rätt känslor vid exakt rätt tillfälle. Och därigenom skapa en positiv upplevelse av miljön och det den har att erbjuda, en känsla som i slutändan resulterar i köp. Det är det som är både vårt och våra kunders mål.

Därför har vi utvecklat Zone Marketing™, en metod som går ut på att analysera försäljningsstället, zon för zon. Baserat på den analysen kan vi välja skyltlösningar och budskap i varje zon som både lockar och leder till köp.