0

 

Hållbart erbjudande

 

I och med Corona-pandemin ställs saker och ting på sin spets. För många företag har pandemin bland annat inneburit utmaningar att få tag på material och produkter. Leverantörer är spridda världen över och många har upplevt svårigheter i leverantörskedjan. Idag kan vi se ett antal större bolag som väljer att ta hem sin produktion till Sverige för att säkra leveranser, ta tillvara på den erfarenhet och kompetens som finns här hemma och bidra till en hållbarare leverans. Nya etableringar tar också form i Sverige där vi tar tillvara på våra svenska naturtillgångar och vår kunskap som dessutom genererar nya svenska arbetstillfällen.

Zone Systems producerar idag flertalet av sina produkter i sin svenska produktion i Vadstena. Vi är ett hållbart och bra alternativ. Med vår svenska egna produktion visar vi på ett stort kundfokus eftersom vi kan göra specialanpassningar på ett snabbt och framgångsrikt sätt, vi kan på ett säkert och effektivt sätt kvalitetssäkra våra produkter och våra leveranser och vi kan vara väldigt flexibla utifrån kundens behov, helt i linje med våra grundvärderingar. Vi är en av få leverantörer i skyltbranschen i Sverige som har en egen produktion. Och det är vi väldigt stolta över.
Vill du vara med på vår resa?

/Olof Viklund CEO & Co-owner Zone Systems