0

Drive Thru

Vem vill du nå och vad vill du i huvudsak sälja via denna kanal? Hur du bör skylta är beroende på vad du vill kommunicera.

Studera platsen, ta del av situationsplan och andra ritningsunderlag som finns. Var kommer kunderna ifrån? Hur ska man på bästa sätt få kunden att åka till köpstället? Hur kan köpstället synas tydligt från större vägar? Kan det behövas någon typ av pylon eller liknande för att kunden ska få upp ögonen för ditt köpställe? Gissningsvis har du redan utfört vissa andra marknadsaktiviteter för att kunden ska ha dig i ditt medvetande när de kör i anknytning till ditt köpställe.

När kunden väl har hittat till ditt köpställe är det viktigt att kunden guidas på ett tydligt och effektivt sätt till själva beställningspunkten (om inte kunden redan gjort sin beställning via app eller webb innan). Här kan någon typ av hänvisningsskylt vara ett bra alternativ.

För att inte högre fordon som exempelvis vissa lastbilar ska köra in i exempelvis skärmtakskanter eller liknande vid utlämningsstället är det viktigt att man begränsar fordonen med sk half gate eller full gates. Dessa skyltar kommunicerar ett tydligt maximalt mått för takhöjd för fordonet.

Innan kunden kommer till beställningspunkten kan det vara bra att visa vad du erbjuder. Detta för att kunden ska ha bestämt sig innan de kommer till beställningspunkten men också för att få ett snabbt och bra flöde om det skulle vara många bilar i kön. Självklart kan du även här styra kunden med vissa erbjudanden. I detta område kan det vara bra med en sk presell (en meny om vad ni erbjuder).

Så småningom kommer kunden till beställningspunkten där någon form av huvudmeny bör finnas. I samband med detta behövs en sk bildetektor som känner av att fordonet är på plats och att kunden vill beställa. Bildetektor och högtalare bygger man vanligtvis in i någon form av aluminiumlåda (sk speakerbox). Tänk på att inte placera beställningspunkten för nära utlämningsstället så att det blir ett bra flöde för fordonen och att det inte bildas för lång kö så att alla kunder kan beställa så snabbt som möjligt när de kommer in på området. För långa synliga köer kan skrämma bort kunder.

Vid utlämningsstället skulle du kunna ha någon skylt för ex merförsäljning (om ditt erbjudande och flöde klarar av detta) eller en hänvisningsskylt dit kunden kan köra om maten ej är klar. Kunden betalar i luckan och kör sedan vidare till en parkering dit din personal kan gå ut och lämna maten.

Känns det här som en stor utmaning? Tveka då inte att kontakta oss så tittar vi närmare på ditt köpställe och kommer ut på plats. Kanske behöver du hjälp med en enklare Zonplan eller så ger vi lite tips på platsen. Vi hjälper dig förstås med hela processen om du vill. Alltifrån platsbesök, Zonplan, hantering av skyltlovsansökan, projektledning leverans av skyltar och innehåll och montage.Frågor?


Kontaktperson
Stefan Lundström
stefan@zone-systems.com
0910-73 36 08