0

Krävs det skyltlov? 

Ibland krävs det ett skyltlov för att få sätta upp en skylt inom ett område som omfattas av detaljplan.
En ansökan måste då skickas till den kommunala byggnadsnämnden. Ansökan ska bl.a. innehålla en situationsplan och måttsatta bygglovsritningar.
Efter att bygglovsansökan skickats in så måste ett startbesked inväntas vilket brukar ta 5-10 veckor och först när man fått det, kan man påbörja byggnationen.

Vi kan hjälpa er att ta reda på vilka bygglovsritningar ni behöver, genomföra en survey och kanske ett fotomontage och sköta själva ansökan.

Hör av er så berättar vi mer.