0

Zone Marketing™

Vi har utvecklat Zone Marketing™, en metod som tittar över kundflödet på ett försäljningsställe, zon för zon. Genom denna metod kan vi sedan välja exakt de skyltlösningar och budskap, i varje zon, som både lockar och leder till köp.
Varje enskild skylt harmonierar dessutom med de andra och skapar därigenom en väl sammanhållen helhetskänsla.

Arbetet med Zone Marketing™ resulterar i en konceptlösning som utvecklas utifrån ett antal steg. Vilka steg som används varierar beroende på kundens behov.

Planera zoner

Erbjudandet bygger på vår erfarenhet av konsumenters beteende och vår förmåga att leda agerandet i rätt riktning. Hur vi kan bidra till att väcka rätt känslor vid exakt rätt tillfälle. Och därigenom skapa en positiv upplevelse av miljön och det den har att erbjuda, en känsla som i slutändan resulterar i köp. Det är det som är både vårt och våra kunders mål.

Därför har vi utvecklat Zone Marketing™, en metod som går ut på att analysera försäljningsstället, zon för zon. Baserat på den analysen kan vi välja skyltlösningar och budskap i varje zon som både lockar och leder till köp.

Styr konsumenten

Idag hör förmågan att utveckla ledande kommunikationslösningar, oavsett om det handlar om statiska eller rörliga budskap, till vår största styrka. I många fall kan en väl avvägd mix av klassiska och digitala lösningar spara pengar och skapa den dynamiska lösning som bäst förmedlar rätt budskap till avsedd målgrupp.

Alternativen är många och utifrån den erfarenhet som vi har byggt upp genom åren kan vi inom Zone Systems erbjuda kvalificerad vägledning. Dessutom har vi lång erfarenhet och spetskompetens inom skyltning. Vi hjälper dig gärna med att ta fram ett unikt kommunikationskoncept, som fungerar som ett värdefullt verktyg i arbetet med att skapa ökad försäljning.

Drive Thru

Vad bör du tänka på om du vill sälja via Drive Thru? Börja med att fundera vad du har för syfte med din försäljning. Vem vill du nå och vad vill du i huvudsak sälja via denna kanal? Hur du bör skylta är beroende på vad du vill kommunicera.

Vi har listat några punkter som vi tycker är viktiga att fundera på innan man drar igång sin egen Drive Thru.